WNĘTRZE KAPLICA CMENTARNEJ

Wewnątrz kaplicy znajduje się niewielki ołtarz z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. W ściany wmurowano cztery tablice poświęcone pamięci poległych żołnierzy i ludności cywilnej oraz dwie tablice epitafijne.