BRAMA WEJŚCIOWA CMENTARZA POLEGŁYCH 1920 ROKU

Słupy kubaturowe będące furtą wejściową na teren cmentarza oraz pomieszczeniem gospodarczym. Słupy posiadają wmurowane tablice pamiątkowe.